Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cd’s, boeken)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in de literatuur

op een sportschool

in een hotel

bij een toneelgezelschap

in de wiskunde

in een fotozaak

bij een rechtbank

in een teken- of schilderatelier

op zee

op het kantoor van een transportbedrijf

in een ziekenhuis

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in het chemisch onderzoek

bij de marine

bij een sportclub of -vereniging

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

op een weerstation

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in een schoonheidssalon

in de binnenhuisarchitectuur

bij een grafisch ontwerpbureau

op een agrarisch bedrijf

in een winkel

in een restaurant

op de administratie van een bedrijf

in een museum

bij een tuincentrum

bij de politie

op een accountantskantoor

bij Staatsbosbeheer

in de voedselproductie

op een advocatenkantoor

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in de hulpverlening

in de kraamverzorging

bij een modeontwerpbureau

in een huisartsenpraktijk

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

in een bedrijfslaboratorium

bij een elektriciteitsbedrijf

op een VVV-kantoor

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

op kantoor

bij de landmacht

in een dierentuin

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in het maatschappelijk werk

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in de elektronica

bij de luchtmacht

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in een staalfabriek

bij een bank

op een luchthaven

in de fotografie

in een kapsalon

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een softwarebedrijf

in de pedagogiek (opvoedkunde)

bij een vertaalbureau

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

bij een school

in de leerlingbegeleiding

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij een webwinkel

bij een reisbureau

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij een drukkerij

in de natuurkunde

bij een krant

in een garagebedrijf

in een dierenasiel of dierenpension

bij een bouwbedrijf

bij een ICT adviesbureau

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

in een band of orkest

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

bij een historisch museum

in de psychologie

in de woninginrichting

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij een architectenbureau

op een muziekschool

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

in een kledingwinkel


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

patiënten thuis medisch verzorgen

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

producten verkopen

tunnels en bruggen ontwerpen

vee houden

ringen, armbanden en kettingen maken

een eigen bedrijf of winkel hebben

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

elektriciteit aanleggen

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

tournees en optredens van artiesten organiseren

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

het gedrag van dieren in de natuur observeren

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

de orde handhaven waar dat nodig is

centrale verwarming installeren

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

geluidsapparatuur en tv's repareren

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

sporttoernooien organiseren

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

planten en bomen kweken

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

een muziekinstrument bespelen

kleding verkopen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

tentoonstellingen in een museum organiseren

schepen bouwen en onderhouden

als kok in een restaurant werken

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

onderzoek doen naar klimaatverandering

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

de criminaliteit bestrijden

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

motoren en machines ontwerpen

websites maken voor bedrijven

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

bedrijven financiële adviezen geven

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

groenten en fruit verbouwen

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

kleding inkopen voor een kledingzaak

psychologische tests afnemen en bespreken

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

computergames ontwikkelen

maaltijden bereiden

andere talen spreken en schrijven

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

mensen of landschappen tekenen of schilderen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

mensen interviewen

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

timmeren en metselen

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

littekens onzichtbaar maken

lesgeven

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

acteren in films

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

kansberekeningen maken

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

vrachtvliegtuigen besturen

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

beoefenaars van verschillende sporten trainen

etalages inrichten

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

gasten bedienen in een restaurant

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

dieren verzorgen op een boerderij

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

vrachten over zee vervoeren

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

groepen toeristen rondleiden

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

met een filmcamera werken

de inhoud van een tijdschrift bepalen

zingen

patiënten onderzoeken en behandelen

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

auto’s repareren

een dierenarts of veearts assisteren

de boekhouding van bedrijven verzorgen

klanten helpen bij een bank

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

kleding maken

tekeningen maken voor posters en flyers

wiskundige kennis toepassen in de informatica

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

gymnastieklessen geven

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

meubels ontwerpen en maken

films of toneelstukken regisseren

vliegtuigen onderhouden en repareren

verhalen schrijven

mensen met een handicap verzorgen

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

als tolk werken

scheikundige proeven doen

boeken, tijdschriften en kranten maken

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

beurzen en andere evenementen organiseren

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

als vlieginstructeur werken


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):