Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cd’s, boeken)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

bij een tuincentrum

in de elektronica

bij een softwarebedrijf

in de fotografie

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

op een weerstation

bij een webwinkel

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in de pedagogiek (opvoedkunde)

bij een architectenbureau

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in de kraamverzorging

op zee

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij de marine

bij de landmacht

in een dierentuin

in een bedrijfslaboratorium

in een teken- of schilderatelier

in de leerlingbegeleiding

in een hotel

bij een reclamebureau (als tekenaar)

bij een reisbureau

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in de hulpverlening

op een muziekschool

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

in de literatuur

in de voedselproductie

bij een grafisch ontwerpbureau

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij een uitgeverij van romans en verhalen

op een advocatenkantoor

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in een huisartsenpraktijk

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in een museum

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

op een accountantskantoor

bij de luchtmacht

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een sportclub of -vereniging

bij een drukkerij

op een VVV-kantoor

in een winkel

op een sportschool

op een luchthaven

bij een modeontwerpbureau

in een schoonheidssalon

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een school

bij een bouwbedrijf

in een dierenasiel of dierenpension

in een staalfabriek

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in het chemisch onderzoek

in de woninginrichting

in een ziekenhuis

in een restaurant

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in de natuurkunde

in de binnenhuisarchitectuur

bij de politie

in een kapsalon

bij een elektriciteitsbedrijf

bij een toneelgezelschap

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

op kantoor

op een agrarisch bedrijf

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

bij een ICT adviesbureau

bij een historisch museum

op het kantoor van een transportbedrijf

in de psychologie

in een kledingwinkel

in een band of orkest

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in een garagebedrijf

bij een krant

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij een vertaalbureau

bij een rechtbank

in het maatschappelijk werk

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in een fotozaak

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

bij Staatsbosbeheer

bij een bank

in de wiskunde

op de administratie van een bedrijf


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

auto’s repareren

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

elektriciteit aanleggen

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

websites maken voor bedrijven

kleding inkopen voor een kledingzaak

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

de criminaliteit bestrijden

sporttoernooien organiseren

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

patiënten onderzoeken en behandelen

maaltijden bereiden

vee houden

als kok in een restaurant werken

een muziekinstrument bespelen

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

littekens onzichtbaar maken

met een filmcamera werken

groenten en fruit verbouwen

kleding maken

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

klanten helpen bij een bank

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

boeken, tijdschriften en kranten maken

psychologische tests afnemen en bespreken

als tolk werken

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

vrachten over zee vervoeren

mensen of landschappen tekenen of schilderen

tournees en optredens van artiesten organiseren

een eigen bedrijf of winkel hebben

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

groepen toeristen rondleiden

acteren in films

tunnels en bruggen ontwerpen

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

timmeren en metselen

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

vliegtuigen onderhouden en repareren

andere talen spreken en schrijven

het gedrag van dieren in de natuur observeren

wiskundige kennis toepassen in de informatica

zingen

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

een dierenarts of veearts assisteren

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

centrale verwarming installeren

mensen interviewen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

beurzen en andere evenementen organiseren

verhalen schrijven

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

computergames ontwikkelen

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

bedrijven financiële adviezen geven

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

motoren en machines ontwerpen

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

gymnastieklessen geven

schepen bouwen en onderhouden

scheikundige proeven doen

ringen, armbanden en kettingen maken

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

films of toneelstukken regisseren

de inhoud van een tijdschrift bepalen

gasten bedienen in een restaurant

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

de boekhouding van bedrijven verzorgen

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

kleding verkopen

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

geluidsapparatuur en tv's repareren

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

lesgeven

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

vrachtvliegtuigen besturen

de orde handhaven waar dat nodig is

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

tekeningen maken voor posters en flyers

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

tentoonstellingen in een museum organiseren

meubels ontwerpen en maken

onderzoek doen naar klimaatverandering

etalages inrichten

beoefenaars van verschillende sporten trainen

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

als vlieginstructeur werken

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

patiënten thuis medisch verzorgen

planten en bomen kweken

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

mensen met een handicap verzorgen

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

dieren verzorgen op een boerderij

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

kansberekeningen maken

producten verkopen

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):