Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cd’s, boeken)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in een kledingwinkel

in een schoonheidssalon

in een teken- of schilderatelier

bij een rechtbank

in een dierentuin

in de voedselproductie

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

in het maatschappelijk werk

op een weerstation

in een garagebedrijf

in een dierenasiel of dierenpension

bij een softwarebedrijf

in de natuurkunde

in de wiskunde

bij de luchtmacht

in de literatuur

op een VVV-kantoor

in de hulpverlening

in de psychologie

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een tuincentrum

op zee

op een advocatenkantoor

bij de politie

in een restaurant

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij een toneelgezelschap

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij een grafisch ontwerpbureau

in de leerlingbegeleiding

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij Staatsbosbeheer

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

in een kapsalon

bij een bank

bij een historisch museum

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

op kantoor

bij een reisbureau

in de elektronica

bij een sportclub of -vereniging

bij de landmacht

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in een bedrijfslaboratorium

in de kraamverzorging

in de woninginrichting

in de fotografie

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

op de administratie van een bedrijf

bij een bouwbedrijf

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

op een sportschool

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

in een winkel

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

op een accountantskantoor

in de pedagogiek (opvoedkunde)

op een muziekschool

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in een hotel

op een luchthaven

bij een vertaalbureau

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

bij een school

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij een webwinkel

op een agrarisch bedrijf

bij een modeontwerpbureau

in de binnenhuisarchitectuur

bij een krant

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in een huisartsenpraktijk

bij een ICT adviesbureau

in het chemisch onderzoek

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

in een ziekenhuis

in een band of orkest

in een staalfabriek

bij een elektriciteitsbedrijf

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een drukkerij

bij de marine

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij een architectenbureau

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

in een fotozaak

in een museum


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

groepen toeristen rondleiden

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

onderzoek doen naar klimaatverandering

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

mensen met een handicap verzorgen

beurzen en andere evenementen organiseren

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

elektriciteit aanleggen

als kok in een restaurant werken

tunnels en bruggen ontwerpen

vrachtvliegtuigen besturen

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

centrale verwarming installeren

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

mensen of landschappen tekenen of schilderen

maaltijden bereiden

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

littekens onzichtbaar maken

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

het gedrag van dieren in de natuur observeren

zingen

een muziekinstrument bespelen

timmeren en metselen

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

geluidsapparatuur en tv's repareren

de criminaliteit bestrijden

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

verhalen schrijven

tekeningen maken voor posters en flyers

schepen bouwen en onderhouden

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

gymnastieklessen geven

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

meubels ontwerpen en maken

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

tentoonstellingen in een museum organiseren

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

patiënten thuis medisch verzorgen

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

als vlieginstructeur werken

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

groenten en fruit verbouwen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

computergames ontwikkelen

mensen interviewen

als tolk werken

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

scheikundige proeven doen

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

de boekhouding van bedrijven verzorgen

planten en bomen kweken

een eigen bedrijf of winkel hebben

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

met een filmcamera werken

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

de inhoud van een tijdschrift bepalen

websites maken voor bedrijven

dieren verzorgen op een boerderij

wiskundige kennis toepassen in de informatica

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

vee houden

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

lesgeven

klanten helpen bij een bank

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

tournees en optredens van artiesten organiseren

sporttoernooien organiseren

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

etalages inrichten

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

kleding inkopen voor een kledingzaak

kleding verkopen

patiënten onderzoeken en behandelen

vrachten over zee vervoeren

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

auto’s repareren

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

vliegtuigen onderhouden en repareren

ringen, armbanden en kettingen maken

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

bedrijven financiële adviezen geven

andere talen spreken en schrijven

beoefenaars van verschillende sporten trainen

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

een dierenarts of veearts assisteren

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

kansberekeningen maken

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

acteren in films

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

boeken, tijdschriften en kranten maken

de orde handhaven waar dat nodig is

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

gasten bedienen in een restaurant

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

films of toneelstukken regisseren

motoren en machines ontwerpen

kleding maken

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

producten verkopen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

psychologische tests afnemen en bespreken


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):