Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriŽntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van ťťn toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

je ideeŽn of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programmaís van een televisieomroep)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cdís, boeken)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in de elektronica

bij Staatsbosbeheer

op een weerstation

bij een bouwbedrijf

bij een drukkerij

bij een grafisch ontwerpbureau

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

op de administratie van een bedrijf

in de pedagogiek (opvoedkunde)

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

bij een modeontwerpbureau

in een bedrijfslaboratorium

in de kraamverzorging

bij een tuincentrum

in een kledingwinkel

in een museum

op een sportschool

in de hulpverlening

in de fotografie

bij de marine

bij een elektriciteitsbedrijf

in een schoonheidssalon

op een advocatenkantoor

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

in een ziekenhuis

in een kapsalon

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij een softwarebedrijf

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in een restaurant

op kantoor

bij een toneelgezelschap

op het kantoor van een transportbedrijf

in de literatuur

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

bij een webwinkel

bij de luchtmacht

op een agrarisch bedrijf

in een garagebedrijf

bij een school

in de wiskunde

in een dierenasiel of dierenpension

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij een bank

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

op zee

in de industriŽle vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, autoís, enz.)

bij een ICT adviesbureau

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in een dierentuin

in een band of orkest

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in een fotozaak

in een huisartsenpraktijk

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in het chemisch onderzoek

bij een sportclub of -vereniging

in de woninginrichting

op een luchthaven

in een hotel

in een winkel

in de natuurkunde

bij een architectenbureau

in de psychologie

bij de landmacht

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in een staalfabriek

op een muziekschool

in het maatschappelijk werk

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

op een accountantskantoor

bij de politie

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in de voedselproductie

in een teken- of schilderatelier

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij een rechtbank

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij een krant

in de leerlingbegeleiding

bij een vertaalbureau

bij een historisch museum

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een reisbureau

op een VVV-kantoor

in de binnenhuisarchitectuur

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

meubels ontwerpen en maken

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

groenten en fruit verbouwen

de boekhouding van bedrijven verzorgen

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

centrale verwarming installeren

tentoonstellingen in een museum organiseren

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

vliegtuigen onderhouden en repareren

verhalen schrijven

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

tekeningen maken voor posters en flyers

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

vrachtvliegtuigen besturen

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

boeken, tijdschriften en kranten maken

beoefenaars van verschillende sporten trainen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

gymnastieklessen geven

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

een eigen bedrijf of winkel hebben

websites maken voor bedrijven

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

met een filmcamera werken

onderzoek doen naar klimaatverandering

de inhoud van een tijdschrift bepalen

lesgeven

tunnels en bruggen ontwerpen

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

acteren in films

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

vee houden

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

computergames ontwikkelen

motoren en machines ontwerpen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

als tolk werken

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

de orde handhaven waar dat nodig is

nieuwe televisieprogrammaís bedenken of produceren

bacteriŽn onderzoeken in een laboratorium

de criminaliteit bestrijden

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

maaltijden bereiden

gasten bedienen in een restaurant

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

autoís repareren

een muziekinstrument bespelen

films of toneelstukken regisseren

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

mensen met een handicap verzorgen

scheikundige proeven doen

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

etalages inrichten

patiŽnten thuis medisch verzorgen

klanten helpen bij een bank

geluidsapparatuur en tv's repareren

beurzen en andere evenementen organiseren

planten en bomen kweken

kleding verkopen

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

als kok in een restaurant werken

patiŽnten in een ziekenhuis verzorgen

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

een dierenarts of veearts assisteren

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

elektriciteit aanleggen

bedrijven financiŽle adviezen geven

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

dieren verzorgen op een boerderij

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

mensen of landschappen tekenen of schilderen

tournees en optredens van artiesten organiseren

vrachten over zee vervoeren

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

patiŽnten onderzoeken en behandelen

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

kleding maken

producten verkopen

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

andere talen spreken en schrijven

mensen interviewen

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

de huid van cliŽnten verzorgen en behandelen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

wiskundige kennis toepassen in de informatica

kansberekeningen maken

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

schepen bouwen en onderhouden

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

het gedrag van dieren in de natuur observeren

groepen toeristen rondleiden

littekens onzichtbaar maken

psychologische tests afnemen en bespreken

timmeren en metselen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

sporttoernooien organiseren

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

zingen

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

ringen, armbanden en kettingen maken

kleding inkopen voor een kledingzaak

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

als vlieginstructeur werken

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):