Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriŽntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van ťťn toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programmaís van een televisieomroep)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

je ideeŽn of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cdís, boeken)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

bij de politie

in een band of orkest

in het maatschappelijk werk

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in de elektronica

bij een krant

in een ziekenhuis

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in de wiskunde

op een VVV-kantoor

bij een elektriciteitsbedrijf

in de binnenhuisarchitectuur

in de psychologie

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

op kantoor

bij een bank

in het chemisch onderzoek

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij Staatsbosbeheer

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

op een sportschool

bij een reisbureau

op een weerstation

bij een softwarebedrijf

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een sportclub of -vereniging

in een huisartsenpraktijk

in de industriŽle vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, autoís, enz.)

op de administratie van een bedrijf

bij een tuincentrum

in een museum

bij een historisch museum

in een staalfabriek

bij de luchtmacht

op zee

bij een webwinkel

bij een grafisch ontwerpbureau

in een garagebedrijf

op een luchthaven

bij een rechtbank

in de hulpverlening

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

in de woninginrichting

bij de landmacht

in de literatuur

bij een vertaalbureau

op een agrarisch bedrijf

bij de marine

in een restaurant

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

in een dierentuin

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in de fotografie

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij een school

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in de leerlingbegeleiding

in de natuurkunde

bij een modeontwerpbureau

in een kapsalon

op een accountantskantoor

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

bij een architectenbureau

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

bij een toneelgezelschap

in een hotel

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een ICT adviesbureau

in een schoonheidssalon

in een teken- of schilderatelier

in een fotozaak

op een advocatenkantoor

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

op het kantoor van een transportbedrijf

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in de voedselproductie

in een dierenasiel of dierenpension

bij een drukkerij

in een bedrijfslaboratorium

in de kraamverzorging

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in een winkel

bij een bouwbedrijf

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

op een muziekschool

in de pedagogiek (opvoedkunde)

in een kledingwinkel


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

groepen toeristen rondleiden

bedrijven financiŽle adviezen geven

acteren in films

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

planten en bomen kweken

sporttoernooien organiseren

geluidsapparatuur en tv's repareren

de huid van cliŽnten verzorgen en behandelen

nieuwe televisieprogrammaís bedenken of produceren

kansberekeningen maken

timmeren en metselen

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

gasten bedienen in een restaurant

lesgeven

kleding verkopen

tunnels en bruggen ontwerpen

films of toneelstukken regisseren

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

vrachten over zee vervoeren

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

patiŽnten onderzoeken en behandelen

kleding inkopen voor een kledingzaak

producten verkopen

verhalen schrijven

schepen bouwen en onderhouden

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

de inhoud van een tijdschrift bepalen

als kok in een restaurant werken

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

tournees en optredens van artiesten organiseren

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

ringen, armbanden en kettingen maken

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

andere talen spreken en schrijven

de criminaliteit bestrijden

de orde handhaven waar dat nodig is

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

groenten en fruit verbouwen

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

autoís repareren

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

een eigen bedrijf of winkel hebben

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

een dierenarts of veearts assisteren

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

boeken, tijdschriften en kranten maken

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

meubels ontwerpen en maken

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

dieren verzorgen op een boerderij

tentoonstellingen in een museum organiseren

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

maaltijden bereiden

psychologische tests afnemen en bespreken

wiskundige kennis toepassen in de informatica

tekeningen maken voor posters en flyers

als vlieginstructeur werken

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

websites maken voor bedrijven

beurzen en andere evenementen organiseren

de boekhouding van bedrijven verzorgen

patiŽnten in een ziekenhuis verzorgen

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

mensen met een handicap verzorgen

onderzoek doen naar klimaatverandering

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

gymnastieklessen geven

vrachtvliegtuigen besturen

een muziekinstrument bespelen

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

klanten helpen bij een bank

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

centrale verwarming installeren

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

zingen

computergames ontwikkelen

mensen of landschappen tekenen of schilderen

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

bacteriŽn onderzoeken in een laboratorium

elektriciteit aanleggen

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

vee houden

beoefenaars van verschillende sporten trainen

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

etalages inrichten

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

littekens onzichtbaar maken

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

mensen interviewen

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

het gedrag van dieren in de natuur observeren

vliegtuigen onderhouden en repareren

als tolk werken

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

kleding maken

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

patiŽnten thuis medisch verzorgen

scheikundige proeven doen

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

motoren en machines ontwerpen

met een filmcamera werken


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):