Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cd’s, boeken)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

in een band of orkest

in de kraamverzorging

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

op een agrarisch bedrijf

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij een rechtbank

op een weerstation

bij de landmacht

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in een garagebedrijf

in een museum

op een luchthaven

in een fotozaak

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

op kantoor

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in een restaurant

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij een architectenbureau

bij een drukkerij

bij een softwarebedrijf

in de natuurkunde

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

op een sportschool

in een dierenasiel of dierenpension

in de psychologie

in een hotel

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

in een dierentuin

bij een historisch museum

bij Staatsbosbeheer

in de elektronica

bij een krant

bij een vertaalbureau

op de administratie van een bedrijf

in de wiskunde

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in het maatschappelijk werk

bij een bouwbedrijf

bij een sportclub of -vereniging

in de binnenhuisarchitectuur

in de woninginrichting

in de fotografie

op een advocatenkantoor

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

op het kantoor van een transportbedrijf

in een kledingwinkel

bij een elektriciteitsbedrijf

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij de luchtmacht

in een ziekenhuis

op een muziekschool

in een winkel

bij een ICT adviesbureau

bij de politie

in een teken- of schilderatelier

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

bij een school

in een schoonheidssalon

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een toneelgezelschap

bij een webwinkel

op zee

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een tuincentrum

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

in de pedagogiek (opvoedkunde)

in een kapsalon

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

op een VVV-kantoor

bij een modeontwerpbureau

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in het chemisch onderzoek

op een accountantskantoor

in de voedselproductie

bij een bank

bij de marine

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

in de hulpverlening

in de literatuur

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

in de leerlingbegeleiding

bij een reisbureau

in een staalfabriek

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in een bedrijfslaboratorium

in een huisartsenpraktijk

bij een grafisch ontwerpbureau


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

planten en bomen kweken

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

etalages inrichten

wiskundige kennis toepassen in de informatica

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

groenten en fruit verbouwen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

auto’s repareren

acteren in films

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

tournees en optredens van artiesten organiseren

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

de boekhouding van bedrijven verzorgen

scheikundige proeven doen

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

sporttoernooien organiseren

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

tunnels en bruggen ontwerpen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

websites maken voor bedrijven

ringen, armbanden en kettingen maken

films of toneelstukken regisseren

motoren en machines ontwerpen

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

andere talen spreken en schrijven

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

als kok in een restaurant werken

geluidsapparatuur en tv's repareren

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

computergames ontwikkelen

tentoonstellingen in een museum organiseren

timmeren en metselen

vrachtvliegtuigen besturen

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

als vlieginstructeur werken

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

groepen toeristen rondleiden

vrachten over zee vervoeren

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

littekens onzichtbaar maken

het gedrag van dieren in de natuur observeren

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

lesgeven

een muziekinstrument bespelen

kansberekeningen maken

meubels ontwerpen en maken

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

een eigen bedrijf of winkel hebben

mensen interviewen

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

mensen of landschappen tekenen of schilderen

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

als tolk werken

centrale verwarming installeren

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

mensen met een handicap verzorgen

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

maaltijden bereiden

schepen bouwen en onderhouden

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

de inhoud van een tijdschrift bepalen

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

elektriciteit aanleggen

bedrijven financiële adviezen geven

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

kleding inkopen voor een kledingzaak

klanten helpen bij een bank

dieren verzorgen op een boerderij

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

beoefenaars van verschillende sporten trainen

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

gasten bedienen in een restaurant

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

onderzoek doen naar klimaatverandering

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

verhalen schrijven

boeken, tijdschriften en kranten maken

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

kleding maken

vee houden

kleding verkopen

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

patiënten thuis medisch verzorgen

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

psychologische tests afnemen en bespreken

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

een dierenarts of veearts assisteren

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

producten verkopen

tekeningen maken voor posters en flyers

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

de orde handhaven waar dat nodig is

zingen

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

met een filmcamera werken

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

beurzen en andere evenementen organiseren

vliegtuigen onderhouden en repareren

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

gymnastieklessen geven

patiënten onderzoeken en behandelen

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

de criminaliteit bestrijden

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):