Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cd’s, boeken)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in een teken- of schilderatelier

in het chemisch onderzoek

bij een rechtbank

bij een ICT adviesbureau

in de pedagogiek (opvoedkunde)

bij een toneelgezelschap

bij de luchtmacht

op een VVV-kantoor

in een dierentuin

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in de voedselproductie

op een agrarisch bedrijf

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

in de woninginrichting

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

op een weerstation

bij een school

bij een reisbureau

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in de kraamverzorging

in een fotozaak

in de literatuur

in een hotel

bij een bouwbedrijf

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

in een huisartsenpraktijk

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij een modeontwerpbureau

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een sportclub of -vereniging

in de elektronica

op zee

in een band of orkest

in een garagebedrijf

op de administratie van een bedrijf

in een staalfabriek

in een schoonheidssalon

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

bij een webwinkel

op een muziekschool

bij een tuincentrum

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij de politie

bij een drukkerij

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in de wiskunde

in een kapsalon

bij een bank

op een accountantskantoor

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een krant

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

bij Staatsbosbeheer

in een winkel

in de natuurkunde

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij de marine

op een sportschool

in een ziekenhuis

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in een restaurant

bij een softwarebedrijf

in het maatschappelijk werk

in een dierenasiel of dierenpension

in de hulpverlening

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij een vertaalbureau

in de binnenhuisarchitectuur

in een museum

op een advocatenkantoor

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in de psychologie

bij een reclamebureau (als tekenaar)

bij de landmacht

bij een elektriciteitsbedrijf

in de fotografie

op kantoor

bij een architectenbureau

in de leerlingbegeleiding

in een kledingwinkel

op een luchthaven

bij een historisch museum

in een bedrijfslaboratorium

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

bij een grafisch ontwerpbureau


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

de orde handhaven waar dat nodig is

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

dieren verzorgen op een boerderij

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

de inhoud van een tijdschrift bepalen

kleding maken

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

klanten helpen bij een bank

mensen of landschappen tekenen of schilderen

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

tentoonstellingen in een museum organiseren

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

groenten en fruit verbouwen

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

tournees en optredens van artiesten organiseren

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

kleding verkopen

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

psychologische tests afnemen en bespreken

tekeningen maken voor posters en flyers

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

wiskundige kennis toepassen in de informatica

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

sporttoernooien organiseren

centrale verwarming installeren

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

vrachten over zee vervoeren

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

een dierenarts of veearts assisteren

zingen

littekens onzichtbaar maken

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

patiënten onderzoeken en behandelen

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

de criminaliteit bestrijden

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

mensen interviewen

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

onderzoek doen naar klimaatverandering

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

motoren en machines ontwerpen

kleding inkopen voor een kledingzaak

verhalen schrijven

planten en bomen kweken

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

films of toneelstukken regisseren

mensen met een handicap verzorgen

computergames ontwikkelen

als vlieginstructeur werken

kansberekeningen maken

acteren in films

beoefenaars van verschillende sporten trainen

vliegtuigen onderhouden en repareren

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

boeken, tijdschriften en kranten maken

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

een muziekinstrument bespelen

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

websites maken voor bedrijven

geluidsapparatuur en tv's repareren

andere talen spreken en schrijven

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

etalages inrichten

het gedrag van dieren in de natuur observeren

beurzen en andere evenementen organiseren

met een filmcamera werken

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

producten verkopen

maaltijden bereiden

timmeren en metselen

elektriciteit aanleggen

groepen toeristen rondleiden

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

vee houden

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

meubels ontwerpen en maken

bedrijven financiële adviezen geven

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

auto’s repareren

schepen bouwen en onderhouden

ringen, armbanden en kettingen maken

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

tunnels en bruggen ontwerpen

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

een eigen bedrijf of winkel hebben

patiënten thuis medisch verzorgen

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

als kok in een restaurant werken

scheikundige proeven doen

de boekhouding van bedrijven verzorgen

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

als tolk werken

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

lesgeven

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

gasten bedienen in een restaurant

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

gymnastieklessen geven

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

vrachtvliegtuigen besturen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):