ProfiLab

Deze test is bedoeld om je te laten zien voor welke maatschappelijke sectoren je de meeste belangstelling hebt, en wat dit betekent voor je profielkeuze.
Geef van alle onderstaande activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Dit doe je door bij elke activiteit te klikken op het rondje dat je mate van belangstelling het best weergeeft.

NB 1: maak deze test helemaal voor jezelf. Beïnvloeding door anderen maakt de testuitslag onbetrouwbaar.

NB 2: deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op ! Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 4,50 euro gevraagd.

 

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

Op de intensive care afdeling van een ziekenhuis werken

Sieraden maken

Verhalen schrijven

Adviezen geven over gezonde voeding

Een muziekinstrument bespelen

Op de kinderafdeling van een ziekenhuis werken

Contacten met het buitenland onderhouden voor een bedrijf

Werken bij de technische recherche

Opgegraven kunstvoorwerpen bestuderen

Zingen

Drugsverslaafden opvangen en begeleiden

De productie bij bedrijven automatiseren

Lesgeven aan brugklasleerlingen

Bouwtekeningen maken voor huizen

Dieren houden en verzorgen

Toneelspelen

Mensen informeren over vakantiebestemmingen

Spieren en gewrichten behandelen als fysiotherapeut

Mensen adviseren over hypotheken

Bloemen kweken

De voorlichting (pr) voor een bedrijf verzorgen

Patiënten onderzoeken en behandelen

In een laboratorium werken

Werken als vertegenwoordiger voor een bedrijf

Werken op een architectenbureau

Fotoreportages maken voor tijdschriften

Mensen begeleiden bij gezinsproblemen

Mensen een goede lichaamshouding aanleren

Aardlagen en gesteentes onderzoeken

Mensen helpen als advocaat

Nieuwe kunststoffen of andere materialen ontwikkelen

Op een weerstation werken

Assisteren bij operaties

Parken en recreatiegebieden ontwerpen

Werken als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis

Kleding ontwerpen

Mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

Werken in een dierenasiel of vogelopvangcentrum

Een bedrijfsplan voor een nieuwe onderneming opstellen

Het gedrag van dieren in de natuur bestuderen

Sporters medisch begeleiden

Metaal bewerken

Medische artikelen lezen

Computers repareren

Nieuwe groentenrassen ontwikkelen

Eerste hulp bij ongevallen verlenen

Werken voor een milieuorganisatie

Jongeren begeleiden bij het zelfstandig leren wonen

Psychologische tests afnemen en bespreken met mensen

Etalages inrichten

Een eigen winkel hebben

Vliegtuigen onderhouden en repareren

Kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen en openbare gebouwen

Talen en culturen van andere landen bestuderen

In een dierentuin werken

Ziektes vaststellen en geneeswijzen bepalen

Onderzoek doen naar klimaatveranderingen

Elektrische apparaten repareren

Recensies (beoordelingen) schrijven over romans, films, toneelstukken e.d.

Mensen of landschappen tekenen

Aandelen kopen en verkopen op de beurs

Toeristen langs historische gebouwen leiden als gids

Toneelspelers schminken

Orders (bestellingen) afhandelen voor een bedrijf

Reclamecampagnes voor nieuwe producten organiseren

Röntgenfoto’s van patiënten maken en beoordelen

Een eigen bedrijf beginnen

Bij een bank werken

Tuinen ontwerpen en aanleggen

Lesgeven op een basisschool

Als verkoper in een winkel werken

Mensen helpen bij het zoeken naar een geschikte baan of opleiding

Nieuwe producten op de markt brengen

Mensen leren om beter met stress om te gaan

Mensen interviewen voor een krant of tijdschrift

Gevangenen begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving

Bedrijven financiële adviezen geven

Gasten ontvangen in een hotel en hun vragen beantwoorden

De werking van geneesmiddelen bestuderen

Stroomstoringen opsporen en verhelpen

Op een kantoor werken

Leerlingen begeleiden in probleemsituaties

De boekhouding van een bedrijf verzorgen

Werken bij de kinderbescherming

Een natuurgebied beheren en onderhouden

Tunnels of bruggen ontwerpen

Onderzoek doen naar bedreigde planten en dieren

Werken als afdelingschef in een supermarkt of warenhuis

Werken in een tuincentrum

Technische computerprogramma’s ontwikkelen

Auto’s repareren

Romans verfilmen

Patiënten helpen en verzorgen als ambulancemedewerker

Mensen met schulden adviezen geven

Natuurkundige proeven doen

Elektriciteit aanleggen

Zieke dieren behandelen als dierenarts

Planten determineren (vaststellen welke soorten het zijn)

Kleurencombinaties voor interieurs bedenken

Bossen aanleggen

Buitenlanders Nederlands leren

Geluidsapparatuur en tv’s repareren


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke rapport- en betalingscodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):