ProfiLab

Deze test is bedoeld om je te laten zien voor welke maatschappelijke sectoren je de meeste belangstelling hebt, en wat dit betekent voor je profielkeuze.
Geef van alle onderstaande activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Dit doe je door bij elke activiteit te klikken op het rondje dat je mate van belangstelling het best weergeeft.

NB 1: maak deze test helemaal voor jezelf. Beïnvloeding door anderen maakt de testuitslag onbetrouwbaar.

NB 2: deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op ! Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 4,50 euro gevraagd.

 

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

Sieraden maken

Werken als vertegenwoordiger voor een bedrijf

Kleding ontwerpen

Mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

Bloemen kweken

Lesgeven op een basisschool

Mensen begeleiden bij gezinsproblemen

Bij een bank werken

Auto’s repareren

Elektriciteit aanleggen

Werken voor een milieuorganisatie

In een dierentuin werken

Opgegraven kunstvoorwerpen bestuderen

Onderzoek doen naar bedreigde planten en dieren

Mensen met schulden adviezen geven

Werken op een architectenbureau

Verhalen schrijven

Etalages inrichten

Mensen adviseren over hypotheken

Aandelen kopen en verkopen op de beurs

Computers repareren

Werken als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis

Mensen helpen bij het zoeken naar een geschikte baan of opleiding

Bouwtekeningen maken voor huizen

Lesgeven aan brugklasleerlingen

Patiënten onderzoeken en behandelen

Metaal bewerken

Werken als afdelingschef in een supermarkt of warenhuis

Planten determineren (vaststellen welke soorten het zijn)

Contacten met het buitenland onderhouden voor een bedrijf

Kleurencombinaties voor interieurs bedenken

Op de kinderafdeling van een ziekenhuis werken

Natuurkundige proeven doen

Tuinen ontwerpen en aanleggen

Patiënten helpen en verzorgen als ambulancemedewerker

Recensies (beoordelingen) schrijven over romans, films, toneelstukken e.d.

In een laboratorium werken

Gasten ontvangen in een hotel en hun vragen beantwoorden

Werken bij de technische recherche

De werking van geneesmiddelen bestuderen

Kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen en openbare gebouwen

Elektrische apparaten repareren

Geluidsapparatuur en tv’s repareren

Röntgenfoto’s van patiënten maken en beoordelen

Mensen helpen als advocaat

Toneelspelers schminken

Een muziekinstrument bespelen

Fotoreportages maken voor tijdschriften

Zieke dieren behandelen als dierenarts

Jongeren begeleiden bij het zelfstandig leren wonen

Technische computerprogramma’s ontwikkelen

Nieuwe kunststoffen of andere materialen ontwikkelen

Adviezen geven over gezonde voeding

Gevangenen begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving

Mensen een goede lichaamshouding aanleren

De voorlichting (pr) voor een bedrijf verzorgen

Tunnels of bruggen ontwerpen

Parken en recreatiegebieden ontwerpen

Op de intensive care afdeling van een ziekenhuis werken

Mensen of landschappen tekenen

Werken bij de kinderbescherming

De productie bij bedrijven automatiseren

Sporters medisch begeleiden

Bossen aanleggen

Leerlingen begeleiden in probleemsituaties

Vliegtuigen onderhouden en repareren

Mensen interviewen voor een krant of tijdschrift

De boekhouding van een bedrijf verzorgen

Mensen informeren over vakantiebestemmingen

Een eigen bedrijf beginnen

Eerste hulp bij ongevallen verlenen

Dieren houden en verzorgen

Het gedrag van dieren in de natuur bestuderen

Spieren en gewrichten behandelen als fysiotherapeut

Mensen leren om beter met stress om te gaan

Orders (bestellingen) afhandelen voor een bedrijf

Psychologische tests afnemen en bespreken met mensen

Bedrijven financiële adviezen geven

Buitenlanders Nederlands leren

Op een kantoor werken

Reclamecampagnes voor nieuwe producten organiseren

Ziektes vaststellen en geneeswijzen bepalen

Als verkoper in een winkel werken

Medische artikelen lezen

Nieuwe groentenrassen ontwikkelen

Aardlagen en gesteentes onderzoeken

Een bedrijfsplan voor een nieuwe onderneming opstellen

Toneelspelen

Stroomstoringen opsporen en verhelpen

Een eigen winkel hebben

Werken in een tuincentrum

Werken in een dierenasiel of vogelopvangcentrum

Nieuwe producten op de markt brengen

Toeristen langs historische gebouwen leiden als gids

Zingen

Drugsverslaafden opvangen en begeleiden

Romans verfilmen

Assisteren bij operaties

Talen en culturen van andere landen bestuderen

Een natuurgebied beheren en onderhouden

Onderzoek doen naar klimaatveranderingen

Op een weerstation werken


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke rapport- en betalingscodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):