Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cd’s, boeken)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in een teken- of schilderatelier

in de literatuur

op een luchthaven

op een VVV-kantoor

bij een elektriciteitsbedrijf

bij een historisch museum

in een dierentuin

op zee

in de leerlingbegeleiding

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

bij een modeontwerpbureau

bij een krant

op een agrarisch bedrijf

in de psychologie

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

op een weerstation

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

in een kledingwinkel

in het maatschappelijk werk

bij een architectenbureau

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

in de pedagogiek (opvoedkunde)

in het chemisch onderzoek

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij een sportclub of -vereniging

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

in een staalfabriek

bij de marine

in een restaurant

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een ICT adviesbureau

in de binnenhuisarchitectuur

in de hulpverlening

in de wiskunde

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in een museum

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

bij een rechtbank

bij een school

bij een grafisch ontwerpbureau

bij de landmacht

in een band of orkest

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

bij een bank

bij een toneelgezelschap

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in een schoonheidssalon

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

op een sportschool

in een dierenasiel of dierenpension

op de administratie van een bedrijf

in de voedselproductie

bij een webwinkel

in een kapsalon

op een advocatenkantoor

in een winkel

in de woninginrichting

bij een bouwbedrijf

bij Staatsbosbeheer

in een garagebedrijf

in de kraamverzorging

in een huisartsenpraktijk

bij een reisbureau

in een hotel

bij de luchtmacht

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

op een muziekschool

bij een tuincentrum

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

in de fotografie

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een vertaalbureau

in een ziekenhuis

op de afdeling verkoop van een bedrijf

op kantoor

bij een drukkerij

bij de politie

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in een bedrijfslaboratorium

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in de natuurkunde

bij een softwarebedrijf

in een fotozaak

op een accountantskantoor

in de elektronica


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

maaltijden bereiden

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

tunnels en bruggen ontwerpen

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

de boekhouding van bedrijven verzorgen

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

acteren in films

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

etalages inrichten

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

gasten bedienen in een restaurant

motoren en machines ontwerpen

vrachtvliegtuigen besturen

mensen interviewen

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

groepen toeristen rondleiden

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

een dierenarts of veearts assisteren

sporttoernooien organiseren

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

beoefenaars van verschillende sporten trainen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

computergames ontwikkelen

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

mensen met een handicap verzorgen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

producten verkopen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

vliegtuigen onderhouden en repareren

groenten en fruit verbouwen

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

schepen bouwen en onderhouden

kleding inkopen voor een kledingzaak

een eigen bedrijf of winkel hebben

bedrijven financiële adviezen geven

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

kansberekeningen maken

een muziekinstrument bespelen

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

de inhoud van een tijdschrift bepalen

patiënten thuis medisch verzorgen

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

tournees en optredens van artiesten organiseren

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

websites maken voor bedrijven

tentoonstellingen in een museum organiseren

dieren verzorgen op een boerderij

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

als vlieginstructeur werken

zingen

planten en bomen kweken

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

mensen of landschappen tekenen of schilderen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

gymnastieklessen geven

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

psychologische tests afnemen en bespreken

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

andere talen spreken en schrijven

lesgeven

kleding maken

het gedrag van dieren in de natuur observeren

films of toneelstukken regisseren

centrale verwarming installeren

patiënten onderzoeken en behandelen

scheikundige proeven doen

tekeningen maken voor posters en flyers

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

vrachten over zee vervoeren

met een filmcamera werken

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

wiskundige kennis toepassen in de informatica

meubels ontwerpen en maken

timmeren en metselen

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

beurzen en andere evenementen organiseren

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

als tolk werken

vee houden

de criminaliteit bestrijden

geluidsapparatuur en tv's repareren

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

littekens onzichtbaar maken

klanten helpen bij een bank

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

auto’s repareren

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

kleding verkopen

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

de orde handhaven waar dat nodig is

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

elektriciteit aanleggen

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

ringen, armbanden en kettingen maken

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

als kok in een restaurant werken

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

verhalen schrijven

onderzoek doen naar klimaatverandering

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

boeken, tijdschriften en kranten maken

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):