Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cd’s, boeken)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in een schoonheidssalon

bij een rechtbank

in de pedagogiek (opvoedkunde)

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in de voedselproductie

op een weerstation

in de woninginrichting

bij een drukkerij

bij Staatsbosbeheer

op een luchthaven

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

in de leerlingbegeleiding

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

bij een reisbureau

op een muziekschool

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

in een winkel

in een ziekenhuis

in een restaurant

bij een historisch museum

op zee

in een staalfabriek

in de natuurkunde

bij een architectenbureau

in een dierentuin

op een sportschool

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een school

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in een hotel

op een advocatenkantoor

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in een dierenasiel of dierenpension

in het maatschappelijk werk

in een kledingwinkel

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

in een huisartsenpraktijk

bij de politie

bij de marine

bij een bouwbedrijf

bij een elektriciteitsbedrijf

in de psychologie

in de literatuur

bij een ICT adviesbureau

bij een bank

op een agrarisch bedrijf

in de wiskunde

bij een modeontwerpbureau

in de fotografie

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een softwarebedrijf

in het chemisch onderzoek

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij een vertaalbureau

in de kraamverzorging

bij een grafisch ontwerpbureau

in een teken- of schilderatelier

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een toneelgezelschap

bij een sportclub of -vereniging

op een accountantskantoor

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in de elektronica

op kantoor

in een museum

in een kapsalon

in een bedrijfslaboratorium

in een garagebedrijf

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een webwinkel

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in de binnenhuisarchitectuur

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in een band of orkest

bij een krant

bij de landmacht

bij een tuincentrum

in de hulpverlening

bij de luchtmacht

in een fotozaak

op een VVV-kantoor

op de administratie van een bedrijf


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

lesgeven

gymnastieklessen geven

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

de inhoud van een tijdschrift bepalen

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

vliegtuigen onderhouden en repareren

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

als tolk werken

vrachtvliegtuigen besturen

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

etalages inrichten

planten en bomen kweken

als kok in een restaurant werken

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

beurzen en andere evenementen organiseren

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

websites maken voor bedrijven

de boekhouding van bedrijven verzorgen

de orde handhaven waar dat nodig is

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

klanten helpen bij een bank

mensen met een handicap verzorgen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

kleding inkopen voor een kledingzaak

gasten bedienen in een restaurant

groepen toeristen rondleiden

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

patiënten thuis medisch verzorgen

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

de criminaliteit bestrijden

dieren verzorgen op een boerderij

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

producten verkopen

kleding maken

mensen of landschappen tekenen of schilderen

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

acteren in films

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

vee houden

sporttoernooien organiseren

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

als vlieginstructeur werken

wiskundige kennis toepassen in de informatica

motoren en machines ontwerpen

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

vrachten over zee vervoeren

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

elektriciteit aanleggen

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

zingen

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

timmeren en metselen

centrale verwarming installeren

andere talen spreken en schrijven

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

kleding verkopen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

een dierenarts of veearts assisteren

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

boeken, tijdschriften en kranten maken

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

tentoonstellingen in een museum organiseren

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

patiënten onderzoeken en behandelen

ringen, armbanden en kettingen maken

schepen bouwen en onderhouden

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

littekens onzichtbaar maken

tunnels en bruggen ontwerpen

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

computergames ontwikkelen

maaltijden bereiden

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

auto’s repareren

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

een eigen bedrijf of winkel hebben

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

met een filmcamera werken

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

verhalen schrijven

mensen interviewen

groenten en fruit verbouwen

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

geluidsapparatuur en tv's repareren

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

scheikundige proeven doen

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

het gedrag van dieren in de natuur observeren

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

kansberekeningen maken

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

tournees en optredens van artiesten organiseren

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

meubels ontwerpen en maken

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

beoefenaars van verschillende sporten trainen

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

psychologische tests afnemen en bespreken

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

bedrijven financiële adviezen geven

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

films of toneelstukken regisseren

tekeningen maken voor posters en flyers

onderzoek doen naar klimaatverandering

een muziekinstrument bespelen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):