Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cd’s, boeken)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een tuincentrum

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

op een sportschool

in de woninginrichting

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in de natuurkunde

in de pedagogiek (opvoedkunde)

in een dierenasiel of dierenpension

bij een bank

bij Staatsbosbeheer

bij de landmacht

in de hulpverlening

op kantoor

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

bij een modeontwerpbureau

in de leerlingbegeleiding

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

op een VVV-kantoor

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een sportclub of -vereniging

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij een elektriciteitsbedrijf

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een bouwbedrijf

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in een schoonheidssalon

in een hotel

op een weerstation

in de fotografie

in een kledingwinkel

in de psychologie

in een band of orkest

bij een reisbureau

bij een webwinkel

in de binnenhuisarchitectuur

in de wiskunde

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in een bedrijfslaboratorium

bij een ICT adviesbureau

in een ziekenhuis

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

bij een drukkerij

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

op een luchthaven

in de voedselproductie

bij een softwarebedrijf

in een dierentuin

bij een architectenbureau

in een restaurant

in een teken- of schilderatelier

bij de politie

in een garagebedrijf

op een accountantskantoor

bij een vertaalbureau

in een kapsalon

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

op de administratie van een bedrijf

in het chemisch onderzoek

bij de marine

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

bij een toneelgezelschap

op een advocatenkantoor

in een huisartsenpraktijk

in een staalfabriek

op een muziekschool

op zee

in een museum

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een krant

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in de literatuur

in de kraamverzorging

op een agrarisch bedrijf

bij een grafisch ontwerpbureau

in de elektronica

bij een school

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij de luchtmacht

in een winkel

in een fotozaak

bij een rechtbank

in het maatschappelijk werk

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij een historisch museum


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

films of toneelstukken regisseren

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

wiskundige kennis toepassen in de informatica

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

kleding verkopen

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

sporttoernooien organiseren

patiënten thuis medisch verzorgen

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

elektriciteit aanleggen

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

auto’s repareren

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

planten en bomen kweken

onderzoek doen naar klimaatverandering

het gedrag van dieren in de natuur observeren

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

groenten en fruit verbouwen

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

een eigen bedrijf of winkel hebben

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

vrachten over zee vervoeren

bedrijven financiële adviezen geven

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

producten verkopen

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

een dierenarts of veearts assisteren

als kok in een restaurant werken

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

tunnels en bruggen ontwerpen

acteren in films

motoren en machines ontwerpen

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

vee houden

computergames ontwikkelen

patiënten onderzoeken en behandelen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

de boekhouding van bedrijven verzorgen

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

zingen

kansberekeningen maken

kleding inkopen voor een kledingzaak

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

mensen interviewen

scheikundige proeven doen

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

schepen bouwen en onderhouden

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

ringen, armbanden en kettingen maken

een muziekinstrument bespelen

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

littekens onzichtbaar maken

vliegtuigen onderhouden en repareren

beurzen en andere evenementen organiseren

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

mensen met een handicap verzorgen

groepen toeristen rondleiden

als vlieginstructeur werken

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

de criminaliteit bestrijden

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

de orde handhaven waar dat nodig is

tekeningen maken voor posters en flyers

meubels ontwerpen en maken

gymnastieklessen geven

klanten helpen bij een bank

dieren verzorgen op een boerderij

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

vrachtvliegtuigen besturen

de inhoud van een tijdschrift bepalen

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

timmeren en metselen

verhalen schrijven

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

tentoonstellingen in een museum organiseren

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

beoefenaars van verschillende sporten trainen

lesgeven

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

boeken, tijdschriften en kranten maken

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

tournees en optredens van artiesten organiseren

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

met een filmcamera werken

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

kleding maken

als tolk werken

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

psychologische tests afnemen en bespreken

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

etalages inrichten

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

gasten bedienen in een restaurant

mensen of landschappen tekenen of schilderen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

centrale verwarming installeren

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

andere talen spreken en schrijven

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

websites maken voor bedrijven

maaltijden bereiden

geluidsapparatuur en tv's repareren


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):