Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cd’s, boeken)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in een museum

in een schoonheidssalon

bij een school

bij een architectenbureau

bij een bank

in een staalfabriek

bij een webwinkel

op kantoor

in de woninginrichting

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij een elektriciteitsbedrijf

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

op zee

bij een vertaalbureau

op een weerstation

in de natuurkunde

op een luchthaven

in de fotografie

in de elektronica

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

op een muziekschool

op een sportschool

in een fotozaak

op een agrarisch bedrijf

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij een modeontwerpbureau

in een restaurant

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij de landmacht

in een ziekenhuis

in de binnenhuisarchitectuur

in de hulpverlening

bij een drukkerij

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in de leerlingbegeleiding

in de psychologie

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij Staatsbosbeheer

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een grafisch ontwerpbureau

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in een winkel

bij een reclamebureau (als tekenaar)

bij een bouwbedrijf

in een hotel

bij een historisch museum

bij een rechtbank

bij een toneelgezelschap

in de wiskunde

in de kraamverzorging

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in de literatuur

bij een uitgeverij van romans en verhalen

in de pedagogiek (opvoedkunde)

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

in het chemisch onderzoek

bij een reisbureau

in een huisartsenpraktijk

op de administratie van een bedrijf

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

bij een softwarebedrijf

bij de politie

bij een sportclub of -vereniging

bij een ICT adviesbureau

in een garagebedrijf

in een teken- of schilderatelier

bij de marine

bij de luchtmacht

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

in het maatschappelijk werk

in een kapsalon

op een accountantskantoor

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in de voedselproductie

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij een krant

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

op een advocatenkantoor

bij een tuincentrum

in een bedrijfslaboratorium

in een dierenasiel of dierenpension

in een dierentuin

op een VVV-kantoor

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

in een band of orkest

in een kledingwinkel

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

auto’s repareren

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

groepen toeristen rondleiden

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

andere talen spreken en schrijven

psychologische tests afnemen en bespreken

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

met een filmcamera werken

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

klanten helpen bij een bank

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

gymnastieklessen geven

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

wiskundige kennis toepassen in de informatica

beurzen en andere evenementen organiseren

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

meubels ontwerpen en maken

de criminaliteit bestrijden

de boekhouding van bedrijven verzorgen

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

een dierenarts of veearts assisteren

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

vee houden

een eigen bedrijf of winkel hebben

een muziekinstrument bespelen

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

ringen, armbanden en kettingen maken

gasten bedienen in een restaurant

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

het gedrag van dieren in de natuur observeren

computergames ontwikkelen

tournees en optredens van artiesten organiseren

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

scheikundige proeven doen

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

als kok in een restaurant werken

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

littekens onzichtbaar maken

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

kleding maken

onderzoek doen naar klimaatverandering

kleding inkopen voor een kledingzaak

timmeren en metselen

patiënten onderzoeken en behandelen

elektriciteit aanleggen

vrachten over zee vervoeren

tentoonstellingen in een museum organiseren

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

schepen bouwen en onderhouden

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

mensen met een handicap verzorgen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

de orde handhaven waar dat nodig is

boeken, tijdschriften en kranten maken

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

verhalen schrijven

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

tunnels en bruggen ontwerpen

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

motoren en machines ontwerpen

geluidsapparatuur en tv's repareren

beoefenaars van verschillende sporten trainen

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

mensen of landschappen tekenen of schilderen

zingen

kansberekeningen maken

films of toneelstukken regisseren

vliegtuigen onderhouden en repareren

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

lesgeven

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

sporttoernooien organiseren

maaltijden bereiden

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

de inhoud van een tijdschrift bepalen

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

producten verkopen

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

tekeningen maken voor posters en flyers

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

groenten en fruit verbouwen

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

als tolk werken

als vlieginstructeur werken

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

patiënten thuis medisch verzorgen

centrale verwarming installeren

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

kleding verkopen

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

mensen interviewen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

dieren verzorgen op een boerderij

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

vrachtvliegtuigen besturen

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

acteren in films

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

planten en bomen kweken

bedrijven financiële adviezen geven

websites maken voor bedrijven

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

etalages inrichten


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):