Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cd’s, boeken)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

op kantoor

bij de landmacht

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in de leerlingbegeleiding

in de voedselproductie

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

in het chemisch onderzoek

in de fotografie

in de elektronica

in een fotozaak

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

in een garagebedrijf

bij de politie

op een luchthaven

bij een bank

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in een museum

in de hulpverlening

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in de natuurkunde

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

op zee

op de afdeling verkoop van een bedrijf

in de psychologie

in de literatuur

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

bij een school

in het maatschappelijk werk

bij een bouwbedrijf

in een staalfabriek

op een weerstation

bij een ICT adviesbureau

bij een historisch museum

bij een modeontwerpbureau

bij een krant

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij een toneelgezelschap

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in een winkel

op een VVV-kantoor

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in de binnenhuisarchitectuur

in een hotel

in de wiskunde

bij Staatsbosbeheer

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij een sportclub of -vereniging

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in een dierentuin

bij een architectenbureau

in een kledingwinkel

in een bedrijfslaboratorium

in de woninginrichting

bij een webwinkel

in de kraamverzorging

in een restaurant

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in een dierenasiel of dierenpension

in de pedagogiek (opvoedkunde)

bij een drukkerij

bij de marine

bij een uitgeverij van romans en verhalen

op een muziekschool

bij de luchtmacht

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

op een agrarisch bedrijf

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

bij een grafisch ontwerpbureau

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

bij een elektriciteitsbedrijf

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in een band of orkest

op een accountantskantoor

bij een tuincentrum

in een teken- of schilderatelier

in een huisartsenpraktijk

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een vertaalbureau

op de administratie van een bedrijf

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij een reisbureau

op het kantoor van een transportbedrijf

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

in een ziekenhuis

in een kapsalon

bij een rechtbank

op een advocatenkantoor

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

bij een softwarebedrijf

in een schoonheidssalon

op een sportschool


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

de orde handhaven waar dat nodig is

geluidsapparatuur en tv's repareren

een dierenarts of veearts assisteren

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

lesgeven

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

onderzoek doen naar klimaatverandering

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

beurzen en andere evenementen organiseren

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

patiënten thuis medisch verzorgen

zingen

boeken, tijdschriften en kranten maken

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

kleding inkopen voor een kledingzaak

patiënten onderzoeken en behandelen

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

films of toneelstukken regisseren

het gedrag van dieren in de natuur observeren

kleding maken

motoren en machines ontwerpen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

met een filmcamera werken

ringen, armbanden en kettingen maken

scheikundige proeven doen

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

mensen interviewen

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

bedrijven financiële adviezen geven

etalages inrichten

verhalen schrijven

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

een eigen bedrijf of winkel hebben

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

centrale verwarming installeren

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

groepen toeristen rondleiden

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

mensen met een handicap verzorgen

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

planten en bomen kweken

de inhoud van een tijdschrift bepalen

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

websites maken voor bedrijven

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

acteren in films

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

klanten helpen bij een bank

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

schepen bouwen en onderhouden

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

kansberekeningen maken

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

als tolk werken

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

mensen of landschappen tekenen of schilderen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

elektriciteit aanleggen

vrachten over zee vervoeren

vliegtuigen onderhouden en repareren

als vlieginstructeur werken

wiskundige kennis toepassen in de informatica

de criminaliteit bestrijden

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

andere talen spreken en schrijven

als kok in een restaurant werken

tournees en optredens van artiesten organiseren

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

een muziekinstrument bespelen

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

auto’s repareren

producten verkopen

tekeningen maken voor posters en flyers

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

tunnels en bruggen ontwerpen

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

meubels ontwerpen en maken

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

computergames ontwikkelen

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

gymnastieklessen geven

maaltijden bereiden

gasten bedienen in een restaurant

beoefenaars van verschillende sporten trainen

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

littekens onzichtbaar maken

psychologische tests afnemen en bespreken

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

dieren verzorgen op een boerderij

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

vrachtvliegtuigen besturen

groenten en fruit verbouwen

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

vee houden

timmeren en metselen

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

tentoonstellingen in een museum organiseren

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

sporttoernooien organiseren

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

de boekhouding van bedrijven verzorgen

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

kleding verkopen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):