Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cd’s, boeken)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

bij een toneelgezelschap

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

in een ziekenhuis

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij de politie

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij een ICT adviesbureau

in de woninginrichting

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

op een sportschool

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een reisbureau

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in een huisartsenpraktijk

in het chemisch onderzoek

bij een tuincentrum

bij Staatsbosbeheer

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in een garagebedrijf

in een fotozaak

op de administratie van een bedrijf

op een advocatenkantoor

bij de landmacht

in een winkel

in een teken- of schilderatelier

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

bij de luchtmacht

in de wiskunde

in een staalfabriek

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

in de literatuur

bij een sportclub of -vereniging

bij een bank

in een bedrijfslaboratorium

in de kraamverzorging

bij een krant

op een VVV-kantoor

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

in een restaurant

bij een rechtbank

op het kantoor van een transportbedrijf

op een luchthaven

op zee

bij een historisch museum

in een hotel

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

op een agrarisch bedrijf

bij een vertaalbureau

bij de marine

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

in de hulpverlening

in de binnenhuisarchitectuur

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij een webwinkel

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

op een muziekschool

in de elektronica

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij een school

in het maatschappelijk werk

in de fotografie

in een dierenasiel of dierenpension

bij een bouwbedrijf

in de leerlingbegeleiding

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

bij een elektriciteitsbedrijf

bij een softwarebedrijf

bij een drukkerij

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

op kantoor

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

in een dierentuin

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een modeontwerpbureau

in een kledingwinkel

in de natuurkunde

op een accountantskantoor

in een schoonheidssalon

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

op een weerstation

in een museum

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in de psychologie

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

in de pedagogiek (opvoedkunde)

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

bij een architectenbureau

in de voedselproductie

in een kapsalon

in een band of orkest

bij een grafisch ontwerpbureau

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

als tolk werken

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

etalages inrichten

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

de orde handhaven waar dat nodig is

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

kleding inkopen voor een kledingzaak

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

een muziekinstrument bespelen

psychologische tests afnemen en bespreken

vee houden

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

lesgeven

beoefenaars van verschillende sporten trainen

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

bedrijven financiële adviezen geven

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

geluidsapparatuur en tv's repareren

een eigen bedrijf of winkel hebben

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

elektriciteit aanleggen

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

kleding maken

mensen of landschappen tekenen of schilderen

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

de criminaliteit bestrijden

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

groepen toeristen rondleiden

kleding verkopen

films of toneelstukken regisseren

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

tournees en optredens van artiesten organiseren

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

gasten bedienen in een restaurant

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

tekeningen maken voor posters en flyers

computergames ontwikkelen

patiënten onderzoeken en behandelen

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

de inhoud van een tijdschrift bepalen

gymnastieklessen geven

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

auto’s repareren

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

klanten helpen bij een bank

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

maaltijden bereiden

als vlieginstructeur werken

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

groenten en fruit verbouwen

dieren verzorgen op een boerderij

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

beurzen en andere evenementen organiseren

wiskundige kennis toepassen in de informatica

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

meubels ontwerpen en maken

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

verhalen schrijven

acteren in films

sporttoernooien organiseren

vrachtvliegtuigen besturen

boeken, tijdschriften en kranten maken

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

littekens onzichtbaar maken

de boekhouding van bedrijven verzorgen

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

met een filmcamera werken

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

kansberekeningen maken

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

andere talen spreken en schrijven

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

timmeren en metselen

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

tunnels en bruggen ontwerpen

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

mensen interviewen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

zingen

scheikundige proeven doen

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

motoren en machines ontwerpen

tentoonstellingen in een museum organiseren

producten verkopen

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

centrale verwarming installeren

een dierenarts of veearts assisteren

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

patiënten thuis medisch verzorgen

vrachten over zee vervoeren

het gedrag van dieren in de natuur observeren

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

onderzoek doen naar klimaatverandering

vliegtuigen onderhouden en repareren

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

mensen met een handicap verzorgen

ringen, armbanden en kettingen maken

websites maken voor bedrijven

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

als kok in een restaurant werken

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

planten en bomen kweken

schepen bouwen en onderhouden

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):