Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriëntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programma’s van een televisieomroep)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

je ideeën of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cd’s, boeken)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in een huisartsenpraktijk

in het maatschappelijk werk

in een teken- of schilderatelier

in de psychologie

in de natuurkunde

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

in een dierenasiel of dierenpension

bij de landmacht

op het kantoor van een transportbedrijf

op de administratie van een bedrijf

in de binnenhuisarchitectuur

in een restaurant

bij een vertaalbureau

in de wiskunde

in de voedselproductie

bij een architectenbureau

in een staalfabriek

bij de politie

bij een rechtbank

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

in de hulpverlening

bij een reisbureau

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een elektriciteitsbedrijf

op een luchthaven

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in de pedagogiek (opvoedkunde)

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

bij een modeontwerpbureau

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij een sportclub of -vereniging

bij de marine

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

in een garagebedrijf

in de woninginrichting

op een accountantskantoor

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

in het chemisch onderzoek

op een muziekschool

bij een toneelgezelschap

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

in de kraamverzorging

op een agrarisch bedrijf

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

op kantoor

bij een school

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

bij een bank

bij een ICT adviesbureau

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

in de industriële vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, auto’s, enz.)

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij een drukkerij

in een hotel

bij een grafisch ontwerpbureau

op een VVV-kantoor

in een schoonheidssalon

bij Staatsbosbeheer

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in een ziekenhuis

in een kapsalon

in de leerlingbegeleiding

op zee

bij een tuincentrum

in een fotozaak

bij een webwinkel

bij de luchtmacht

op een advocatenkantoor

op een weerstation

op een sportschool

in een winkel

in de literatuur

bij een softwarebedrijf

bij een krant

in een dierentuin

in een kledingwinkel

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een bouwbedrijf

bij een historisch museum

in de fotografie

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

in een museum

in een band of orkest

in een bedrijfslaboratorium

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

in de elektronica


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

beoefenaars van verschillende sporten trainen

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

als tolk werken

centrale verwarming installeren

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

scheikundige proeven doen

motoren en machines ontwerpen

littekens onzichtbaar maken

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

elektriciteit aanleggen

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

acteren in films

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

patiënten onderzoeken en behandelen

kleding maken

klanten helpen bij een bank

vee houden

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

ringen, armbanden en kettingen maken

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

de inhoud van een tijdschrift bepalen

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

tekeningen maken voor posters en flyers

de orde handhaven waar dat nodig is

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

gasten bedienen in een restaurant

vrachten over zee vervoeren

andere talen spreken en schrijven

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

bedrijven financiële adviezen geven

met een filmcamera werken

etalages inrichten

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

onderzoek doen naar klimaatverandering

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

mensen of landschappen tekenen of schilderen

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

beurzen en andere evenementen organiseren

vliegtuigen onderhouden en repareren

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

patiënten in een ziekenhuis verzorgen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

bacteriën onderzoeken in een laboratorium

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

producten verkopen

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

geluidsapparatuur en tv's repareren

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

een eigen bedrijf of winkel hebben

groepen toeristen rondleiden

gymnastieklessen geven

tournees en optredens van artiesten organiseren

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

nieuwe televisieprogramma’s bedenken of produceren

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

boeken, tijdschriften en kranten maken

wiskundige kennis toepassen in de informatica

meubels ontwerpen en maken

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

maaltijden bereiden

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

tunnels en bruggen ontwerpen

de boekhouding van bedrijven verzorgen

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

planten en bomen kweken

computergames ontwikkelen

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

lesgeven

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

dieren verzorgen op een boerderij

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

patiënten thuis medisch verzorgen

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

als vlieginstructeur werken

kleding verkopen

mensen met een handicap verzorgen

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

films of toneelstukken regisseren

schepen bouwen en onderhouden

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

websites maken voor bedrijven

vrachtvliegtuigen besturen

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

de huid van cliënten verzorgen en behandelen

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

verhalen schrijven

een muziekinstrument bespelen

het gedrag van dieren in de natuur observeren

timmeren en metselen

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

tentoonstellingen in een museum organiseren

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

de criminaliteit bestrijden

zingen

kansberekeningen maken

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

een dierenarts of veearts assisteren

sporttoernooien organiseren

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

mensen interviewen

kleding inkopen voor een kledingzaak

groenten en fruit verbouwen

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

psychologische tests afnemen en bespreken

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

als kok in een restaurant werken

auto’s repareren

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):