ProfiLab

Deze test is bedoeld om je te laten zien voor welke maatschappelijke sectoren je de meeste belangstelling hebt, en wat dit betekent voor je profielkeuze.
Geef van alle onderstaande activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Dit doe je door bij elke activiteit te klikken op het rondje dat je mate van belangstelling het best weergeeft.

NB 1: maak deze test helemaal voor jezelf. Beïnvloeding door anderen maakt de testuitslag onbetrouwbaar.

NB 2: deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op ! Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 4,50 euro gevraagd.

 

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

Parken en recreatiegebieden ontwerpen

Fotoreportages maken voor tijdschriften

Stroomstoringen opsporen en verhelpen

Een eigen winkel hebben

Mensen adviseren over hypotheken

Werken in een tuincentrum

Geluidsapparatuur en tv’s repareren

Tunnels of bruggen ontwerpen

Toeristen langs historische gebouwen leiden als gids

Werken als afdelingschef in een supermarkt of warenhuis

Adviezen geven over gezonde voeding

Bedrijven financiële adviezen geven

Talen en culturen van andere landen bestuderen

Assisteren bij operaties

Buitenlanders Nederlands leren

Jongeren begeleiden bij het zelfstandig leren wonen

De werking van geneesmiddelen bestuderen

Drugsverslaafden opvangen en begeleiden

De boekhouding van een bedrijf verzorgen

Leerlingen begeleiden in probleemsituaties

Op een weerstation werken

Elektriciteit aanleggen

Spieren en gewrichten behandelen als fysiotherapeut

Elektrische apparaten repareren

Onderzoek doen naar klimaatveranderingen

Nieuwe kunststoffen of andere materialen ontwikkelen

Gevangenen begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving

Werken als vertegenwoordiger voor een bedrijf

Mensen interviewen voor een krant of tijdschrift

Bossen aanleggen

Metaal bewerken

Computers repareren

De productie bij bedrijven automatiseren

Eerste hulp bij ongevallen verlenen

Medische artikelen lezen

Op een kantoor werken

Mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

Toneelspelen

Een bedrijfsplan voor een nieuwe onderneming opstellen

Dieren houden en verzorgen

Kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen en openbare gebouwen

Als verkoper in een winkel werken

Mensen leren om beter met stress om te gaan

Röntgenfoto’s van patiënten maken en beoordelen

Werken bij de kinderbescherming

Vliegtuigen onderhouden en repareren

In een dierentuin werken

Tuinen ontwerpen en aanleggen

Mensen informeren over vakantiebestemmingen

Patiënten onderzoeken en behandelen

Zingen

Een natuurgebied beheren en onderhouden

Werken voor een milieuorganisatie

Etalages inrichten

Psychologische tests afnemen en bespreken met mensen

Nieuwe producten op de markt brengen

Mensen helpen als advocaat

Bij een bank werken

Technische computerprogramma’s ontwikkelen

Lesgeven aan brugklasleerlingen

Op de intensive care afdeling van een ziekenhuis werken

Aardlagen en gesteentes onderzoeken

Toneelspelers schminken

Mensen begeleiden bij gezinsproblemen

Natuurkundige proeven doen

Bloemen kweken

Gasten ontvangen in een hotel en hun vragen beantwoorden

Kleurencombinaties voor interieurs bedenken

Mensen helpen bij het zoeken naar een geschikte baan of opleiding

Mensen met schulden adviezen geven

Patiënten helpen en verzorgen als ambulancemedewerker

Werken bij de technische recherche

Werken op een architectenbureau

Ziektes vaststellen en geneeswijzen bepalen

Sieraden maken

Reclamecampagnes voor nieuwe producten organiseren

Aandelen kopen en verkopen op de beurs

Nieuwe groentenrassen ontwikkelen

In een laboratorium werken

Het gedrag van dieren in de natuur bestuderen

Auto’s repareren

Bouwtekeningen maken voor huizen

Mensen een goede lichaamshouding aanleren

Zieke dieren behandelen als dierenarts

Planten determineren (vaststellen welke soorten het zijn)

Orders (bestellingen) afhandelen voor een bedrijf

Een eigen bedrijf beginnen

Werken als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis

Kleding ontwerpen

Contacten met het buitenland onderhouden voor een bedrijf

Werken in een dierenasiel of vogelopvangcentrum

Sporters medisch begeleiden

Recensies (beoordelingen) schrijven over romans, films, toneelstukken e.d.

Verhalen schrijven

Opgegraven kunstvoorwerpen bestuderen

Een muziekinstrument bespelen

De voorlichting (pr) voor een bedrijf verzorgen

Onderzoek doen naar bedreigde planten en dieren

Romans verfilmen

Lesgeven op een basisschool

Op de kinderafdeling van een ziekenhuis werken

Mensen of landschappen tekenen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke rapport- en betalingscodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):