ProfiLab

Deze test is bedoeld om je te laten zien voor welke maatschappelijke sectoren je de meeste belangstelling hebt, en wat dit betekent voor je profielkeuze.
Geef van alle onderstaande activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Dit doe je door bij elke activiteit te klikken op het rondje dat je mate van belangstelling het best weergeeft.

NB 1: maak deze test helemaal voor jezelf. Beïnvloeding door anderen maakt de testuitslag onbetrouwbaar.

NB 2: deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op ! Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 4,50 euro gevraagd.

 

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

Mensen adviseren over hypotheken

Computers repareren

Op een weerstation werken

Zingen

Toneelspelers schminken

Elektriciteit aanleggen

Bedrijven financiële adviezen geven

De voorlichting (pr) voor een bedrijf verzorgen

Gasten ontvangen in een hotel en hun vragen beantwoorden

Romans verfilmen

Aandelen kopen en verkopen op de beurs

Buitenlanders Nederlands leren

Een muziekinstrument bespelen

Fotoreportages maken voor tijdschriften

Nieuwe producten op de markt brengen

Orders (bestellingen) afhandelen voor een bedrijf

Op de intensive care afdeling van een ziekenhuis werken

Nieuwe groentenrassen ontwikkelen

Lesgeven op een basisschool

Opgegraven kunstvoorwerpen bestuderen

Röntgenfoto’s van patiënten maken en beoordelen

Recensies (beoordelingen) schrijven over romans, films, toneelstukken e.d.

Een eigen bedrijf beginnen

Leerlingen begeleiden in probleemsituaties

De productie bij bedrijven automatiseren

Metaal bewerken

Eerste hulp bij ongevallen verlenen

Zieke dieren behandelen als dierenarts

Mensen informeren over vakantiebestemmingen

Vliegtuigen onderhouden en repareren

Talen en culturen van andere landen bestuderen

Kleurencombinaties voor interieurs bedenken

Op de kinderafdeling van een ziekenhuis werken

Een bedrijfsplan voor een nieuwe onderneming opstellen

Werken op een architectenbureau

Toeristen langs historische gebouwen leiden als gids

Aardlagen en gesteentes onderzoeken

Sporters medisch begeleiden

Planten determineren (vaststellen welke soorten het zijn)

In een laboratorium werken

In een dierentuin werken

Werken in een tuincentrum

Patiënten helpen en verzorgen als ambulancemedewerker

Gevangenen begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving

Mensen een goede lichaamshouding aanleren

Tunnels of bruggen ontwerpen

Het gedrag van dieren in de natuur bestuderen

Dieren houden en verzorgen

Parken en recreatiegebieden ontwerpen

Assisteren bij operaties

Bloemen kweken

Ziektes vaststellen en geneeswijzen bepalen

Drugsverslaafden opvangen en begeleiden

Adviezen geven over gezonde voeding

Reclamecampagnes voor nieuwe producten organiseren

Mensen helpen bij het zoeken naar een geschikte baan of opleiding

Mensen helpen als advocaat

Werken als vertegenwoordiger voor een bedrijf

Op een kantoor werken

Bossen aanleggen

Geluidsapparatuur en tv’s repareren

Mensen met schulden adviezen geven

Etalages inrichten

Als verkoper in een winkel werken

Onderzoek doen naar bedreigde planten en dieren

Medische artikelen lezen

Mensen leren om beter met stress om te gaan

Verhalen schrijven

Elektrische apparaten repareren

Mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

Werken in een dierenasiel of vogelopvangcentrum

Jongeren begeleiden bij het zelfstandig leren wonen

Bij een bank werken

Spieren en gewrichten behandelen als fysiotherapeut

De werking van geneesmiddelen bestuderen

Mensen begeleiden bij gezinsproblemen

Een natuurgebied beheren en onderhouden

Onderzoek doen naar klimaatveranderingen

Mensen interviewen voor een krant of tijdschrift

Werken als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis

Kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen en openbare gebouwen

Psychologische tests afnemen en bespreken met mensen

Kleding ontwerpen

Toneelspelen

Mensen of landschappen tekenen

Contacten met het buitenland onderhouden voor een bedrijf

Werken bij de technische recherche

Bouwtekeningen maken voor huizen

Tuinen ontwerpen en aanleggen

Werken bij de kinderbescherming

Lesgeven aan brugklasleerlingen

Werken voor een milieuorganisatie

Patiënten onderzoeken en behandelen

Sieraden maken

Technische computerprogramma’s ontwikkelen

Nieuwe kunststoffen of andere materialen ontwikkelen

Natuurkundige proeven doen

Werken als afdelingschef in een supermarkt of warenhuis

Een eigen winkel hebben

Stroomstoringen opsporen en verhelpen

Auto’s repareren

De boekhouding van een bedrijf verzorgen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke rapport- en betalingscodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):