ProfiLab

Deze test is bedoeld om je te laten zien voor welke maatschappelijke sectoren je de meeste belangstelling hebt, en wat dit betekent voor je profielkeuze.
Geef van alle onderstaande activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Dit doe je door bij elke activiteit te klikken op het rondje dat je mate van belangstelling het best weergeeft.

NB 1: maak deze test helemaal voor jezelf. Beïnvloeding door anderen maakt de testuitslag onbetrouwbaar.

NB 2: deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op ! Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 4,50 euro gevraagd.

 

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

Aandelen kopen en verkopen op de beurs

Werken bij de technische recherche

Op een kantoor werken

Kleurencombinaties voor interieurs bedenken

Tunnels of bruggen ontwerpen

Contacten met het buitenland onderhouden voor een bedrijf

Kleding ontwerpen

Computers repareren

Patiënten onderzoeken en behandelen

Drugsverslaafden opvangen en begeleiden

Mensen met schulden adviezen geven

Op de intensive care afdeling van een ziekenhuis werken

Psychologische tests afnemen en bespreken met mensen

Onderzoek doen naar bedreigde planten en dieren

Zieke dieren behandelen als dierenarts

Jongeren begeleiden bij het zelfstandig leren wonen

Gasten ontvangen in een hotel en hun vragen beantwoorden

Fotoreportages maken voor tijdschriften

Mensen of landschappen tekenen

Verhalen schrijven

Lesgeven aan brugklasleerlingen

Recensies (beoordelingen) schrijven over romans, films, toneelstukken e.d.

Tuinen ontwerpen en aanleggen

Een natuurgebied beheren en onderhouden

Op een weerstation werken

Mensen interviewen voor een krant of tijdschrift

Onderzoek doen naar klimaatveranderingen

Opgegraven kunstvoorwerpen bestuderen

Adviezen geven over gezonde voeding

Vliegtuigen onderhouden en repareren

Het gedrag van dieren in de natuur bestuderen

Werken op een architectenbureau

In een laboratorium werken

Mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

Elektriciteit aanleggen

Aardlagen en gesteentes onderzoeken

Werken in een tuincentrum

Röntgenfoto’s van patiënten maken en beoordelen

Talen en culturen van andere landen bestuderen

In een dierentuin werken

Buitenlanders Nederlands leren

Etalages inrichten

Natuurkundige proeven doen

Reclamecampagnes voor nieuwe producten organiseren

Toneelspelers schminken

Op de kinderafdeling van een ziekenhuis werken

Nieuwe groentenrassen ontwikkelen

De voorlichting (pr) voor een bedrijf verzorgen

Stroomstoringen opsporen en verhelpen

Patiënten helpen en verzorgen als ambulancemedewerker

Bossen aanleggen

Nieuwe producten op de markt brengen

Mensen begeleiden bij gezinsproblemen

Dieren houden en verzorgen

Zingen

Elektrische apparaten repareren

Mensen helpen als advocaat

Orders (bestellingen) afhandelen voor een bedrijf

Leerlingen begeleiden in probleemsituaties

Werken voor een milieuorganisatie

Werken als afdelingschef in een supermarkt of warenhuis

Assisteren bij operaties

Werken in een dierenasiel of vogelopvangcentrum

Gevangenen begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving

Planten determineren (vaststellen welke soorten het zijn)

Bloemen kweken

Lesgeven op een basisschool

Parken en recreatiegebieden ontwerpen

Mensen leren om beter met stress om te gaan

De productie bij bedrijven automatiseren

Mensen een goede lichaamshouding aanleren

Mensen adviseren over hypotheken

Toeristen langs historische gebouwen leiden als gids

Mensen informeren over vakantiebestemmingen

Romans verfilmen

Werken als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis

Technische computerprogramma’s ontwikkelen

Een eigen winkel hebben

Geluidsapparatuur en tv’s repareren

Een muziekinstrument bespelen

Sporters medisch begeleiden

Ziektes vaststellen en geneeswijzen bepalen

Nieuwe kunststoffen of andere materialen ontwikkelen

De boekhouding van een bedrijf verzorgen

Eerste hulp bij ongevallen verlenen

Toneelspelen

Bouwtekeningen maken voor huizen

Bedrijven financiële adviezen geven

Een eigen bedrijf beginnen

Kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen en openbare gebouwen

Mensen helpen bij het zoeken naar een geschikte baan of opleiding

Werken bij de kinderbescherming

Spieren en gewrichten behandelen als fysiotherapeut

Auto’s repareren

Een bedrijfsplan voor een nieuwe onderneming opstellen

Bij een bank werken

Metaal bewerken

Werken als vertegenwoordiger voor een bedrijf

Sieraden maken

Medische artikelen lezen

Als verkoper in een winkel werken

De werking van geneesmiddelen bestuderen


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke rapport- en betalingscodes toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):